Hvordan kreve høyere lønn

22. august | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Hvordan kreve høyere lønn?

Dette arket er ment som en liten samling tips til deg som lurer på hvordan du skal kreve høyere lønn.

Vi fokuserer på den argumentasjonen som bør underbygge kravet ditt. I tillegg til disse tipsene er det viktig at du skaffer deg oversikt over den avlønning, avlønningssystem og de konkrete mulighetene du har for å stille lønnskrav hos din arbeidsgiver.

Lokale tillitsvalgte er din beste medspiller til å få slik oversikt. I tillegg vil regiontillitsvalgte ha oversikt over de lokale lønnsforholdene og lønnsnivåene i sin region.

Opplysninger om stillingskode, lønnsplassering og for eksempel ansiennitet er viktig informasjon å ha. Personalkontor/lønningskontor kan hjelpe deg med disse opplysningene.

 

Det er vanlig å kreve høyere lønn, blant annet i forbindelse med:

 • ansettelse (rekruttering)
 • endring av arbeidsoppgaver/ansvarsområde
 • endring av kompetanse
 • tilbud om annen jobb (stabilisering)

 

Å kreve høyere lønn er VANLIG. Uavhengig hvor du jobber er de vant med at det stilles lønnskrav.

Regelverk, bestemmelser og andre tekniske detaljer kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, i

kommuner/fylkeskommuner, statlige virksomheter og i det private. Tillitsvalgt lokalt, regionalt eller

sentralt kan hjelpe deg med opplysninger om hvilke regler/bestemmelser som gjelder.

 

Lønn er arbeidsgivers “byttemiddel”.

Arbeidsgivere bruker lønn som byttemiddel for å få adgang til å benytte din utdanning og kompetanse, samt som godtgjøring for det ansvaret du er villig til å påta deg i stillingen din.

Lønn er ikke noe merkelig, men et byttemiddel. Vil arbeidsgiver ha “god kvalitet” må de

betale for det. En ansatt som vet at vedkommende har verdi på bakgrunn av sin utdanning,

kompetanse og villighet til å ta ansvar  – er ingen trussel, men viser kvalitet og kunnskap. I tillegg er

mange godt utdannede i dag ettertraktet i arbeidslivet.

 

Når du krever høyere lønn, vektlegg:

 • utdanningen din som nivået på dine kunnskaper
 • kompetansen din som anvendelsen av alt du kan
 • ansvarsnivået i stillingen

 

Fortell arbeidsgiver hvilke kunnskaper du har og hvordan du anvender disse for:

 •  å bidra til å nå arbeidsgivers målsettinger
 • innsattes/klientenes og deres pårørendes beste
 • kollegers trivsel, sikkerhet og utvikling

 

Unngå argumenter som:

 • nå er det min tur
 • jeg gjør en god jobb
 • jeg har så mye å gjøre

 

….. og  til slutt: PRØV

Dersom du ikke prøver har du liten sjanse. Husk at tillitsvalgte er der for å hjelpe deg, men du må selv

gjøre en innsats. Du kan ikke forvente at andre har oversikt over din kompetanse og

arbeidssituasjon. Derfor er du den beste til å argumentere for dine krav. Det kan også være smart å gå

gjennom hvilke motargumenter som eventuelt kan finnes i forhold til dine lønnskrav og  “imøteg唝

dem gjennom argumentasjon, presiseringer og dokumentasjon. Dersom du synes det er vanskelig  gjøre dette alene, gjør det sammen med en kollega eller venn.

Hjelp hverandre i å formulere krav og argumenter som er klare og presise  –  samtidig som du kan benytte muligheten til å prøve ut argumentrekken din.

Pin It

« »