Info og kravskjema til lokalt lønnsoppgjør

31. august | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Nå er tiden inne for lønnsforhandlinger igjen. Som i fjor vil forhandlingene gjennomføres på sentralt nivå. Dette er alle parter, altså arbeidsgiver sentralt og alle organisasjonene enige om. Et sentralt oppgjør vil si at KY sitt forhandlingsutvalg forhandler med arbeidsgiver, representert ved KDI, for alle våre medlemmer.

KY sitt forhandlingsutvalg består i år av, nestleder Sven Erik Rath, han er forhandlingsleder, Regiontillitsvalgt sørvest, Erling Rafoss og Regiontillitsvalgt sør, Kristin Ebbestad.

Føringene for årets oppgjør er:

Utjevne utilsiktede skjevheter i alle stillingskoder. Arbeidsgiver ønsker primært individuelle krav – krav på enkeltperson, men KY sentralt vil allikevel utforme noen krav på grupper som vi mener må justeres.

Det er utarbeidet et standard kravskjema, dette følger vedlagt. Kravskjema for organisasjonene til lokalt lønnsoppgjør.  Skjemaet MÅ fylles ut fullstendig og det MÅ begrunnes. Det kan være felter du vil lure på som f.eks. ditt ressurs nr. Det kan anbefales å få hjelp fra tjenesteoppsettet på din enhet, om du ikke selv finner dette i GAT.

Kravskjemaet med vedlegg skannes og skal sendes elektronisk til din Regiontillitsvalgt  på mail, med kopi til din lokale KY leder på ditt fengsel/friomsorgskontor.

Absolutt siste frist for levering av krav er: 10. september.

Alle kravene som kommer inn til KY region vil bli gjennomgått og prioritert fra 1-5 av KY sitt regionale forhandlingsutvalg. Videre blir alle kravene videresendt til KY sentralt for videre behandling før de sendes arbeidsgiver 24. September.

Årets lønnsforhandlinger gjennomføres i KDI fra 16.-20. Oktober.

Om du skulle ha behov for råd og veiledning, ta kontakt med din lokale KY leder, eller undertegnede.

Lykke til!

 

Pin It

« »