Informasjon om KYs videre oppfølging av statsbudsjettet

13. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Nei til rasering av Kriminalomsorgen!

God kriminalomsorg = Trygt samfunn.

Trygt samfunn = Avhengig av politikernes prioriteringer.

Det er en sammenheng mellom god kriminalomsorg og bevilgning fra Stortinget.

Kriminalomsorgens viktigste ressurs er de ansatte!

Den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen er kritisk. Det er viktig at vi nå står samlet som organisasjon slik at vi fellesskap kan påvirke politikerne til å gi oss bedre forutsetninger for å lykkes med vår viktige jobb.

Budsjettproposisjonen skal endelig behandles i Stortinget 4. desember. Det er videre satt av tid til budsjetthøring i Justiskomiteen 24. oktober.

KY er opptatt av å bruke tiden før behandling til å påvirke politikerne og opinionen.
Vi påvirker politikere direkte og det er viktig å få vårt budskap ut i media, og på den måten påvirke opinionen og de politiske partiene.

Mandag 22.10.18 i tidsrommet kl. 1100-1300 ønsker vi å gjennomføre en politisk markering. Det er viktig at så mange som mulig deltar. Vi kommer tilbake til hvordan gjennomføringen skal foregå. Budsjettkuttet angår ALLE i kriminalomsorgen.

Samme kveld kl. 21.00 vil vi markere vår misnøye med budsjettproposisjonen ved å brenne varder på minst 5 steder i Norge.
Vardebrenning ble fra gammelt av brukt for å varsle fare og på den måten mobilisere alle våpenføre menn. Nå varsler vi alvorlig fare og trenger å samle alle kriminalomsorgsansatte bak et felles budskap. Det oppfordres til at så mange som mulig stiller opp og støtter opp om vardebrenninga. Hvor dette finner sted vil vi komme tilbake til. I skrivende stund sjekkes det ut med tillatelser mm.

På vår hjemmeside og Facebook vil vi fortløpende legge ut informasjon.

KY tenker det finnes løsninger på denne triste budsjettsituasjonen.

Belegget i fengslene, høy og lav sikkerhet samlet, er på om lag 88%. Det er kommunisert fra Regjeringen at når soningskøen er fjernet så skal produksjonskravet settes til 90% belegg. Nå er vi der. Det er derfor alt for tidlig å begynne å legge ned fengselsplasser med en begrunnelse på at vi har overkapasitet. Nå er det viktig å ha is i magen for å se hvordan utviklingen blir på sikt. I prognosen for avvikling av fengselsplasser er det lagt inn virkning av lovendring for hvor lenge man kan sone med EK, en utvidelse fra 4 til 6 mnd. Lovforslaget er ikke lagt frem for Stortinget enda.

Kriminalomsorgen må få tid til å analysere utvidelsen av EK før man legger ned noen åpne fengselsplasser. Dessuten må i det minste lovendringen fra 4 til 6 måneder tre i kraft.

Videre er det planlagt åpning av nye Agder fengsel i løpet av sommeren 2020. En eventuell avvikling av soningsplasser må derfor koordineres opp mot åpning av nytt fengsel.

KY mener det er bedre å ikke stenge fengsler og avdelinger, enn å motta dubleringspenger.

Skal fengsler/avdelinger legges ned, må vi få beholde driftsmidlene til disse og avviklingsperioden må være så lang at vi gis tid nok i organisasjonen til å ivareta de som blir berørt.
KY krever at ingen skal sies opp som konsekvens av at arbeidsplassen legges ned.

ABE-reformen må avvikles.

 

Pin It

« »