Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2018

31. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Inngangen til årets lokale lønnsforhandlinger var veldig god. Vi hadde en rekordstor pott til fordeling og opplevde at partene var veldig enig i fokusområder for lønnsutviklingen i Kriminalomsorgen.
Totalt sett er vi fornøyd med veldig mye i oppgjøret. De store linjene er som følger:

Lønnsramme 39:
Har fremdeles alternativ 7 som laveste alternativ.
Alle med 10 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum alternativ 8 (lt 43).
Alle med 14 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum alternativ 9 (lt 44).
Alle med 16 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum lønnstrinn 46 (alternativ 10).
Alle med 20 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum lønnstrinn 47 (alternativ 10).
Alle med 28 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum lønnstrinn 51 (alternativ 10).
Alle med 32 års tjenesteansiennitet pr. 01.07.18 skal ha minimum lønnstrinn 52 (alternativ 11).

Friomsorgen:
Saksbehandlere, stillingskode 1408 Førstekonsulent
Minimum ltr 54 (alternativ 9) ved 10 år
Minimum 57 ved 16 år

EK 1408 Førstekonsulent
Minimum ltr 54 (alternativ 9) ved 10 år.
Minimum 56 ved 16 år
Pliktårsbetjenter er ikke omfattet.

1201 Miljøterapeut
Alle gis 1 ltr., det gis opprykk fra lavere alternativer til min. alt. 7

0269 Fritidsleder
Alle gis 2 ltr.

Dokumentsenteret:
Opprykk til minimum ltr. 52

0808 Miljøterapeut på KTT:
Det gis opprykk fra lavere alternativer til minimum alt. 10 ved 20 års ansiennitet
Pliktårsbetjenter gis opprykk fra alt. 6 til 8

0278 Underverksmester:
Alle gis 1 ltr., og minimum ltr. 55

1415 Verksmester:
Alle gis 1 ltr, og minimum ltr. 59

0265 Fengselsførstebetjent:
Alle gis 1 ltr., og minimum ltr. 57
Ansatte i hundepatruljen gis 1 ltr. i tillegg

0266 Fengselsinspektør:
Alle gis 1 ltr., og minimum ltr 64.

1078 Betjent med stillingsvern:
Det gis opprykk fra lavere alternativer til alternativ 8.

Særavtale for aspirantveiledere er oppjustert fra kroner 2000,- pr. mnd til kroner 4000,- pr. mnd.

I tillegg kommer individuelle krav som vi ikke kommenterer nærmere i den generelle informasjonen, med ETT unntak:
Stillingskode 1542 FENGSELSOVERBETJENT er tatt i bruk.
Vi er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for å ta i bruk stillingskode 1542 Fengselsoverbetjent, men vi hadde selvfølgelig helst sett at det var flere enn det ene medlemmet som fikk omgjort stillingskoden.
Alle endringer blir gjort med virkning fra 01.07.18 og arbeidsgiver håper å få gjennomført etterbetaling på novemberlønnen.

Avslutningsvis må vi knytte noen kommentarer til enkeltsaker:
KY leverte gruppekrav for alle våre medlemmer i lønnsramme 21 og beklager at kravet kun ble innfridd i friomsorgen, da også med en differensiering mellom ansatte på EK og ansatte i tradisjonell friomsorg. Vi mener dette utgjør en uønsket skjevhet som vi vil jobbe videre med å rette opp i fremtiden.
Differensieringen av 0265 Fengselsførstebetjent er, etter vår mening, ikke god nok. Håpet er at Fengselsoverbetjent koden skal kunne gjøre det enklere å differensiere i fremtiden. Dagens system skaper flere skjevheter enn det retter opp i og vi vil derfor jobbe aktivt med å få rettet opp slike skjevheter i oppgjørene fremover.

NB: Tjenesteansiennitet = all samlet lønnsansiennitet, ikke etatsansiennitet.

 

Pin It

« »