Ingen behandling av forslag om omorganisering før sommeren

9. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

omstillingIfølge stortinget.no skal Justiskomiteen avgi en innstilling i saken om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) høsten 2016. Det vil si at saken ikke kommer opp i Stortinget før sommeren.

Pin It

« »