Innsending av lønnskrav

31. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 Det nærmer seg høsten, og dermed lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen. Det er to typer forhandlinger som skal gjennomføres. Her kommer informasjon om de forskjellige forhandlingene. For best sjanse for et godt resultat er det lurt å sette seg inn i de forskjellige vilkårene og sikre at kravet leveres med rett dokumentasjon.

Kravskjemaer blir lagt ut så snart de er klare. Kravskjema for 2.5.3-forhandlingene (gjelder KUN 2.5.3) er klart og kan lastes ned her.

 

  2.5.1 forhandlinger   2.5.3 forhandlinger
Hva er dette?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er de ordinære lokale lønnsforhandlingene som nå er på sentralt nivå, altså mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og fagforeningene sentralt.

I slike forhandlinger kan man i utgangspunktet søke høyere lønn på det grunnlag man selv mener, men det er viktig at det er godt begrunnet. Det kan gis individuelle tillegg og gruppetillegg. Det er også mulig å legge inn krav om endret stillingskode.

Disse forhandlingene skal gjennomføres i uke 42. Det skal avholdes et forberedende møte 18. august.

 

 

 

 

 

Slike forhandlinger er forhandlinger på særlig grunnlag. Vilkårene som legges til grunn for slike forhandlinger er:

 • Det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn (bør være dokumentert ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver.)
 • Det er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering.
 • Det er gjennomført omorganiseringer/ organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.
 • Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.
 • Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn

 

Frist

 

Frist for innlevering av krav til disse forhandlingene er 10. september.

 

Frist for innlevering av krav til disse forhandlingene er 15. august

 

Hvem skal det leveres til?

 

 

 

 

 

 

 

Øst: Ole Peder Kvitblik

Ole.Peder.Kvitblik@kriminalomsorg.no

Sør: Kristin Ebbestad

kristin.ebbestad@kriminalomsorg.no

Nord: Marianne Volden

Marianne.Volden@kriminalomsorg.no

Sørvest: Erling Rafoss

Erling.Rafoss@kriminalomsorg.no

Vest: Gjert Tore Gjertsen

Gjert.Gjertsen@kriminalomsorg.no

Øst: Ole Peder Kvitblik

Ole.Peder.Kvitblik@kriminalomsorg.no

Sør: Kristin Ebbestad

kristin.ebbestad@kriminalomsorg.no

Nord: Marianne Volden

Marianne.Volden@kriminalomsorg.no

Sørvest: Erling Rafoss

Erling.Rafoss@kriminalomsorg.no

Vest: Gjert Tore Gjertsen

Gjert.Gjertsen@kriminalomsorg.no

Hvordan levere?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Krav SKAL føres på eget skjema (blir sendt ut senere)
 • Skjemaet må fylles ut fullstendig og SKAL signeres av den enkelte.
 • Kravet må være begrunnet.
 • Kravet skal sendes fra den enkeltes mail, og ikke direkte fra en skanner.
 • Vi setter pris på om alle dokumentene tilhørende kravet kommer som en fil, alternativt 2 (en med kravskjemaet og en med vedlegg).
 • Er kravet ikke personlig men vil gjelde for en større gruppe kan det være lurt å samarbeide om et gruppekrav. Ved levering av gruppekrav er det viktig at man legger inn en oversikt over hvilke personer som er omfattet av kravet (alle, uavhengig av organisasjonstilknytning)
 • Kravet MÅ være levert til den regiontillitsvalgte innen fristen 10. september
 • Krav SKAL føres på eget skjema (kan lastes ned her)
 • Skjemaet må fylles ut fullstendig og SKAL signeres av den enkelte.
 • Kravet må være begrunnet med bakgrunn i vilkårene for slike forhandlinger
 • Kravet skal sendes fra den enkeltes mail, og ikke direkte fra en skanner
 • Vi setter pris på om alle dokumentene tilhørende kravet kommer som en fil, alternativt 2 (en med kravskjemaet og en med vedlegg)
 • Er kravet ikke personlig men vil gjelde for en større gruppe kan det være lurt å samarbeide om et gruppekrav. Ved levering av gruppekrav er det viktig at man legger inn en oversikt over hvilke personer som er omfattet av kravet (alle, uavhengig av organisasjonstilknytning)
 • Kravet MÅ være levert til den regiontillitsvalgte innen fristen 15. august

 

 

 

 

Hvis du lurer på noe? Lurer du på noe kan du kontakte forbundskontoret v/ Tor Erik Larsen eller evt. annen tilgjengelig person.

I ferieavviklingen setter vi stor pris på om de som har ferie ikke blir kontaktet pr. telefon.

Pin It

« »