Invitasjon til temakurs i regelverk knyttet til ansettelse (tjenestemannsrett 1)

8. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Kriminalomsorgens Yrkesforbund har gleden av å invitere til temakurset tjenestemannsrett 1.

Kurset gir en grunnleggende innføring i ansettelsesbestemmelser i Kriminalomsorgen.
Det vil under kurset veksles mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Tjenestemannsrett 1 holdes ved Scandic Hotel i Gdansk, Polen i tidsrommet mandag 26. til onsdag 28. februar.
Forbundet dekker kost og losji og reiseregning etter forbundets egne satser.

Det er felles avreise til kurset fra Oslo lufthavn. Eventuelt behov for tilslutningsfly fra andre flyplasser vil bli koordinert av forbundet.

Målgruppe for kurset er tillitsvalgte og medlemmer som deltar i ansettelsesrådets arbeid.
Kurset er også relevant for medlemmer som deltar i arbeidet med opptak av sommervikarer eller veiledning av disse.

Det tas opp inntil 12 kursdeltakere.
Medlemmer som er utpekt av lokalforeningen som fast representant eller vararepresentant i ansettelsesrådet vil bli prioritert ved mange søkere.

Søknadsfrist for kurset er torsdag 25. januar.

Søknad sendes pr. e-post til post@ky.ys.no
Det bes om at søknaden inneholder opplysninger om navn, tjenestested, stilling, eventuelle nåværende og tidligere tillitsverv og erfaring fra kursets tema.

 

Pin It

« »