JA til gradert foreldrepermisjon på timer!

21. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KY la for en uke siden ut en sak om at vi jobber hardt for å få en ordning der gradert uttak av foreldrepenger gjøres på timer. Bakgrunn for saken er følgende;

  • Løsningen med gradert uttak av foreldrepermisjon har ikke fungert og har gjort at mange har tapt permisjonstid. Partene var enige om å se på en bedre løsning.
  • Det ble lagt fram et forslag som KY var uenig i. KY ønsket derfor at KDI skulle sende en henvendelse til NAV med ønske om en evaluering av saken.
  • NAV svarte at de mener dette handler om arbeidstid/arbeidstidsordning, noe de ikke har noe med.
  • KY henvendte seg derfor på nytt til KDI med forslag om løsning i saken.

Vi har nå mottatt svar fra KDI på vårt brev og i brevet anerkjenner KDI at den beste løsningen vil være en ordning med timebasert uttak, slik KY foreslo. Saken vil bli tatt opp i IDF møte 23.02.17, hvor den endelige teksten vil bli diskutert mellom partene. Vi vil komme nærmere tilbake med hvordan dette praktisk skal løses etter dette.

KY er veldig fornøyd med at det nå endelig ser ut som denne saken får en god løsning.

Her kan du lese saken og brevet som ble sendt til KDI

Les svaret fra KDI her

 

 

Pin It

« »