Krevende tider i Drammen

Drammen fengsel og KTT Drammen er rammet av et utbrudd av Covid-19. KY er glade for at alle er ved godt mot og holder humøret oppe, til tross for krevende dager.

Vi tenker på våre kollegaer som er syke, og ønsker alle god bedring.