Kriminalomsorgens yrkesforbund ber om tildeling av midler til om lag 800 fengselsbetjentstillinger i turnus

2. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kriminalomsorgens yrkesforbund ber om tildeling av midler til om lag 800 fengselsbetjentstillinger i turnus for å ivareta de behov som fremgår av Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget og de anbefalinger som følger av rapporten fra arbeidsgruppen knyttet til tiltak for forebygging av isolasjon.

Forbundsleder Tor Erik Larsen er tydelig på at kvalitet i straffegjennomføringen koster. Kriminalomsorgen har allerede et aktivitetsnivå som går på kompromiss med de ansattes sikkerhet. Derfor er midler til 800 nye fengselsbetjentstillinger i turnus en akutt nødvendighet dersom kriminalomsorgen skal heve aktiviteten ytterliggere og etterkomme Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund – Vedrørende forebygging av isolasjon i kriminalomsorgen

Pin It

« »