Kriminalomsorgens Yrkesforbund om revidert nasjonalbudsjett 2022

Etaten er allerede et synkende skip!

Kutt i bevilgning til Kriminalomsorgen med 2,2 millioner kroner, knyttet til forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. Det foreslås å redusere med 0,2 millioner kroner til KRUS av samme årsak.

Nestleder i KY, Sven Erik Rath uttaler at det er tydelig at nåværende regjering ikke anerkjenner norsk Kriminalomsorg, og de økonomiske utfordringene vi står overfor.
Etaten er allerede et synkende skip, hvor enhetene må kutte i bemanning og redusere aktiviteten for innsatte.

Dette er ingen god Kriminalomsorg og ei heller god samfunnsøkonomi!