Kriminalomsorgens Yrkesforbund om revidert nasjonalbudsjett

- Regjeringen bruker mye penger på smittevernstiltak i fengslene. Det er riktig og viktig, men vi savner bevilgninger til driftsbudsjettet for å styrke bemanningen i norske fengsler, sier KY-leder Tor Erik Larsen.

Forbundsleder Tor Erik Larsen mener regjeringen skulle ha benyttet det reviderte budsjettet til å styrke kriminalomsorgens driftsbudsjett for å bedre måloppnåelsen i denne viktige samfunnsvirksomheten.

Det er viktig at Kriminalomsorgen rustes opp for å være i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget. I tillegg må etaten ha beredskap for nye utfordringer, slik som pandemien nå har vist oss sier Larsen.

Som andre samfunnsetater må Kriminalomsorgen få tilstrekkelig med midler til å levere gode nok tjenester under svært utfordrende rammebetingelser. Forbundet forventer at Stortinget prioriterer dette i budsjettarbeidet, sier forbundslederen.