Kriminalomsorgens Yrkesforbund oppretter kurstilbud til ledere

Forbundet oppretter fra høsten et kurstilbud til medlemmer som er ansatt i stillinger som ledere

Det vil i september måned gjennomføres kurs innen henholdsvis «operativ personalledelse» og «tjenestemannsrett for ledere». Kursene er definert som såkalte pilotkurs og aktuelle deltakere vil derfor inviteres av forbundet. Det tas sikte på å etablere begge kursene som en del av forbundets ordinære kursaktivitet fra vinteren 2021/22.

Kurset «operativ personalledelse» vil omhandle risikovurdering, arbeidstidsforvaltning, direkte personalledelse, gjennomføring av veiledningssamtale og håndtering av personalsaker. Dette kurset retter seg mot ledere som i sin stilling har et operativt ledelsesansvar.

Kurset «tjenestemannsrett for ledere» er en tilpasning av forbundets kursrekke innen tjenestemannsretten. Kurset vil omhandle ansettelsesprosessen, håndtering av personalsaker og avslutning av arbeidsforhold. Dette kurset retter seg mot ledere som i sin stilling har personalansvar.

Mer informasjon om kursene kan gis ved henvendelse til forbundskontoret.