Kronetillegg for funksjon

17. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Siden avslutningen av lokale lønnsforhandlinger i 2016 har det vært mye uro rundt bortfall av funksjonstillegg. 

Praksisen med funksjonstillegg har vært ulik i de forskjellige regionene, både hvilke funksjoner som har gitt tilleggslønn og hvordan slike tillegg har blitt gitt.

Mange har fått sin funksjonsavlønning på «A-tabellen», i form av høyere lønnstrinn. For de som er i denne kategorien så vil de lokale lønnsforhandlingene i 2016 ha «spist opp» hele, eller deler av tillegget.

Andre har fått sin tilleggslønn på «B-tabellen», som frem til 1. mai 2016 var den tabellen som egentlig skulle brukes for å gi tilleggslønn. Denne tabellen ble avviklet og erstattet med rene kronetillegg som følge av Hovedlønnsoppgjøret i mai 2016. Konverteringen fra B-tabell til
kronetillegg skal gjøres «uten materiell endring», det vil si at det nye kronetillegget skal være lik på sum som det gamle tillegget var. Samtidig skal det også generere nattillegg osv.

De som har sin tilleggslønn for funksjon ble i utgangspunktet ikke berørt av lokale forhandlinger 2016, men dette gjelder kontraktsfestede tillegg som var inngått FØR 1. mai 2016 og frem til kontraktens utløpsdato.

Fra 1. mai 2016 lå myndigheten til å inngå avtaler om tilleggslønn i Kriminalomsorgsdirektoratet. På tross av dette har vi blitt gjort oppmerksom på at man lokalt har inngått nye avtaler eller forlenget eksisterende avtaler om tilleggslønn. Utbetalingen av disse tilleggene har, slik vi har forstått det, KDI stoppet inntil det foreligger en sentral avtale om funksjonslønn.

KY mener det er svært uheldig at avtaler inngått i «god tro» utelukkende rammer ansatte. Det er lokal arbeidsgiver som har gått ut over sine fullmakter, følgelig mener vi at de ansatte må få de tilleggene de er forespeilet frem til de sentrale partene har landet på en ny mal for funksjonslønn.

Pin It

« »