Helligdagstillegg eller fri i påsken?

Til hvilke tider? Hovedtariffavtalen (HTA) § 16 definerer tidspunktene for utbetaling av helligdagskompensasjon. Dager hvor hele døgnet hjemler helligdagskompensasjon: 1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag. Dager hvor helligdagskompensasjon utbetales fra kl. 12:00: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- […]

Read More

Veileder arbeidstid

Veileder i arbeidstidsregulering for turnuspersonell gyldig fra 070417        Arbeidstiden for tjenestemenn i turnus i kriminalomsorgen er i hovedsak regulert av arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og enkelte særavtaler. Formålet med dette dokumentet er å samle regelverket på et sted, samt presisere nærmere forståelsen av lov- og avtaleverket innenfor regulering av arbeidstid for turnuspersonell i kriminalomsorgen.  […]

Les mer

Jula 2015 – hvordan beregne tilleggene?

(Nederst på siden finner du artikler fra KY-bladet vedrørende dette)   KY har de siste årene laget en oversikt over hvilke tillegg man får avhengig av hvordan man arbeider  i jula. Her kommer forklaring på hvordan man beregner tilleggene i jula 2015. Hva regnes som «røddager»? Hele røddager:              1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag […]

Les mer

Nye regler ifm. veileder arbeidstid – Jula 2014 – hva får du?

Hva regnes som «røddager»? Hele røddager:              1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag er (i tillegg til 1.og 17. mai, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag) fridager såfremt tjenesten tillater det. «Halve» røddager:         Fra kl. 12 på jul og nyttårsaften (samt onsdag før skjærtorsdag og pinseaften). Til deg […]

Les mer

Omstilling

  Omstilling kan defineres til å omfatter endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» nevner følgende som omstilling; løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formell organisasjonsendring, herunder endring av tilknytningsform. Her kan du lese mer om omstilling: KMDs orientering om omstilling Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten YS […]

Les mer

Avtale om utvidet overtid

Det er inngått følgende avtaler om utvidet overtid for Kriminalomsorgen: Avtale om utvidet overtid § 10-6 niende ledd Avtale om utvidet overtid §10-6 femte ledd

Les mer

«Hundeavtalen»

Særavtale om godtgjørelse m.v. til hundeførere i Kriminalomsorgen Last ned «Hundeavtale for kriminalomsorgen 2014» i PDF  

Les mer

«Seniormillionen»

Kilde: Statutter for seniorbonus Som en del av forhandlingsresultatet i forbindelse med inngåelse av ny arbeidstidsavtale i kriminalomsorgen, ble forhandlingspartene enige om at det hvert år skal avsettes 1 million kroner (indeksreguleres hvert år) til seniorpolitiske tiltak i kriminalomsorgen. Det ble enighet mellom partene om at beløpet skal benyttes til å gi en årlig seniorbonus […]

Les mer

IA, samtaler, medvirkning

På denne siden finner du: Inkluderende arbeidsliv (IA) Medarbeidersamtaler/ sluttsamtaler Medvirkningsrett/ medvirkningsplikt 1. Inkluderende arbeidsliv (IA): Det overordnete målet for IA avtalen er «Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet». Hva innebærer IA for tillitsvalgte? Tillitsvalgte er forpliktet til aktiv medvirkning i IA-arbeidet Tillitsvalgte skal […]

Les mer