Helligdagstillegg eller fri i påsken?

Til hvilke tider? Hovedtariffavtalen (HTA) § 16 definerer tidspunktene for utbetaling av helligdagskompensasjon. Dager hvor hele døgnet hjemler helligdagskompensasjon: 1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag. Dager hvor helligdagskompensasjon utbetales fra kl. 12:00: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- […]

Read More

Beregning av helligdagstillegg

Tillegg for arbeid på høytidsdager er regulert i HTA §16. Detaljert forklaring på dette og praksis i Kriminalomsorgen finner du i Veileder i arbeidstidsregulering Her finner du artikler som tar for seg helligdagstilleggene de enkelte årene: Jula 2015 Jula 2014

Les mer

Hvordan finne ut hvor mye man tjener?

På denne siden finner du: Ord og uttrykk på lønnsslippen Tjenesteansiennitet Utbetaling KY har laget plakatene «Finn din lønn på 1,2,3». Disse kan du laste ned her:                 For å finne ut hvor mye man har i lønn kan man sjekke lønnsslippen sin. Der kommer grunnlønn (hvis man […]

Les mer

Hvordan endres lønn utenom lønnsoppgjør?

På denne siden finner du: Vesentlige endringer i en stilling Vansker med å rekruttere/ beholde arbeidskraft Ved utlysning/ innen 12 måneder Endringer i lønn må vedtas på det nivået som er lokal tariffpart etter hovedtariffavtalen. Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble dette flyttet til direktoratsnivå i Kriminalomsorgen, men det kan delegeres. 1. Vesentlige endringer i en […]

Les mer

Forhandlingssystemet

På denne siden finner du: Hovedoppgjør Mellomoppgjør Sentrale forhandlinger Sentrale justeringsforhandlinger Lokale forhandlinger   1. Hovedoppgjør Hovedtariffoppgjøret er annethvert år (partallår). Da forhandler KMD (Kommunal og moderiseringsdepartementet) med hovedsammenslutningene (YS, LO, UNIO og Akademikerene). Det blir da forhandlet om hele hovedtariffavtalen. 2. Mellomoppgjør I oddetallsår er det mellomoppgjør, og det er i utgangspunktet kun de […]

Les mer

Hovedtariffavtalen (HTA)

Dokumenter:  Dokumenter ifm. mekling 2016 Hovedtariffavtalen 2018-2020 HTA er hjemlet i Tjenestetvistloven kapittel 3. Denne avtalen inneholder de viktigste reglene når det gjelder lønn, ferie, permisjon, arbeidstid, pensjon med mer. Les mer om: Forhandlingssystemet Les mer om: Hvordan endres lønn utenom lønnsoppgjør?   Kapittel 3 i HTA (Fellesbestemmelsene) regulerer lønn, lønnsutbetaling, permisjoner, tillegg for ubekvem arbeidstid, arbeidstid, […]

Les mer