Maler til lokalforeninger

Her finner du diverse nyttige maler for lokalforeningen. Er det ønsker om andre/ytterligere maler eller forbedringer av nåværende maler ønsker vi gjerne tilbakemelding om det. Dere står selvfølgelig fritt til å endre på malene lokalt, med unntak av stiftelsesprotokoll, som skal føres i gjeldende mal. Møter: mal innkalling møte lokalt jf. HA§39,1 Mal søknad forberedelser […]

Les mer

Rollen som tillitsvalgt

 På denne siden finner du: 1. De vanligste sakene 2. Forhandlingstips 3. God forhandlingsteknikk 4. Tid til å være tillitsvalgt 5. Lønn/ kompensasjon 6. Rettigheter 7. Plikter Som tillitsvalgt må du finne veier som løser de sakene du møter. Bruk andres erfaringer, samarbeid med lokalstyret, oppslagsverk og rådgiver på forbundskontoret. Søk kunnskap og hjelp! 1. […]

Les mer

Drive lokalforening

 På denne siden finner du: 1. Årsmøte 2. Fordeling av roller 3. Medlemsmailer 4. Medlemsmøter 5. Styremøter 6. Økonomi/ regnskap/ revisjon 7. Ansvar for medlemsregister/ verving 8. Kultur i lokalforeningen 9. Samarbeid og møter med arbeidsgiver 10. Årshjulet 1. Årsmøte Hvordan man avholder årsmøtet er opp til hver lokalavdeling, men det skal gjennomføres innen 1.mars […]

Les mer

Budsjett/ økonomi

På denne siden finner du: 1. Budsjettfordelingsmodellen 2. Budsjettdrøftinger lokalt 3. Velferdsmidler 1. Budsjettfordelingsmodellen: Hvor mye penger som tildeles Kriminalomsorgen kommer fram i statsbudsjettet hvert år. Deretter fordeles pengene ut til regionene etter drøftinger med organisasjonene sentralt. Budsjettfordelingsmodellen er en modell som beskriver hvordan midlene i kriminalomsorgen deles ut til regionene. Kriteriene er pr. i […]

Les mer

Tidsfrister/ saksbehandling

På denne siden finner du: 1. Frister 2. Personalsaker 3.  Fullmektig Forvaltningsloven (Fvl.) omhandler frister og regler rundt behandling av saker. Noen av bestemmelsene rundt dette kommer også fram i Hovedavtalen (HA). 1. Frister En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (fvl. §18). Tillitsvalgte skal også ha rimelig tid til […]

Les mer

Nyttige maler/ lover/ avtaler/ brosjyrer

Maler for lokalforeninger KY har utarbeidet en rekke nyttige maler til bruk i lokalforeningen. Malene finner du her Arbeidsmiljøloven (AML) Link til arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, med noen unntak. Hovedtariffavtalen i staten Denne avtalen inneholder de viktigste reglene når det gjelder lønn, ferie, permisjon, arbeidstid, pensjon med mer. Gå til side […]

Les mer

Medbestemmelse

 På denne siden finner du: 1. Arbeidsgivers styringsrett 2. Hvem er partene 3. Hovedavtale 4. Medbestemmelse i tilsettingssaker   1. Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett vil indirekte si at arbeidsgiver har rett til å gjøre det han ønsker på arbeidsplassen, med mindre det er regulert i et lovverk. Styringsretten er i utgangspunktet en ulovfestet norm. Regjeringen har […]

Les mer