Her finner du diverse nyttige maler for lokalforeningen. Er det ønsker om andre/ytterligere maler eller forbedringer av nåværende maler ønsker vi gjerne tilbakemelding om det. Dere står selvfølgelig fritt til å endre på malene lokalt, med unntak av stiftelsesprotokoll, som skal føres i gjeldende mal.

Møter:

mal innkalling møte lokalt jf. HA§39,1

Mal søknad forberedelser jf. HA§38,2

Mal søknad tjenestefri møter jf. HA§39,1

Mal referat styremøte

 

Drift: 

Mal for budsjett

Mal regnskap

Mal stiftelsesprotokoll ny lokalforening

Mal medlemsinformasjon

 

Årsmøtet: 

Mal årsberetning for lokalforening

Dagsorden årsmøte

Innkalling årsmøte

Mal protokoll fra årsmøtet