KVU Østlandet – status‏

8. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KDI har avgitt til Justisdepartementet et utkast til ferdig rapport for KVU Østlandet – kvalitetsutredningen rundt hvilke tiltak man anbefaler iverksatt i Østlandsområdet når det gjelder fengselskapasitet. Status på denne rapporten er at Justisdepartementet skal kvalitetssikre den og avgjøre når rapporten blir offentlig.

Vi har fått tilbakemeldinger om at det ryktes mye ved flere anstalter rundt hva som skal gjøres rundt fengselskapasitet på Østlandet (i praksis dagens region øst og region sør). Inntil rapporten foreligger har vi ikke kunnskap om hvilke kapasitetstiltak som anbefales med unntak av de to tiltakene som er nevnt i Stortingsmelding nr. 12 (2014-15) Utviklingsplan for kapasitet i Kriminalomsorgen.

I Stortingsmeldingen er det skissert kapasitetsutvidende tiltak i Skien og i Halden.

Det er uttrykt at KVU-rapporten vil stille opp en rekke alternativer til utviklingsretning innen kapasitet, men dette skal uansett til politisk behandling.

Politisk er det sostortingsmelding121-212x300m kjent et ønske om færre og større enheter, jf. Stortingsmelding nr. 12 (2014-15) Utviklingsplan for kapasitet i Kriminalomsorgen.

Det er viktig for oss å understreke at det kun er kapasitetstiltak som er nevnt i statsbudsjettet som er endelige. I statsbudsjettet for 2015 er det som kjent kun beskrevet utvidelser ved eksisterende enheter. For Østlandets del innebærer dette at de eneste kapasitetstiltakene som er politisk besluttet er opprettelse av en ungdomsenhet med fire plasser på Eidsvoll og utvidelsen med 20 plasser på Kongsvinger.

Vi antar at det ved utarbeidelsen av budsjettproposisjonen for 2016 ligger inne kapasitetsutvidelser ved noen enheter på Østlandet – som de to nevnte enhetene Skien og Halden.

Stortingsmeldingen skisserer at tiltak i KVU-rapporten vil bli prioritert på grunn av det kritiske vedlikeholdsbehovet ved Oslo og Ullersmo, men tiltakenes budsjettmessige konsekvens må som nevnt underlegges politisk behandling.

Vi kommer med mer informasjon så snart vi mottar denne.

Pin It

« »