KY – et foretrukkent forbund

De 175 ferske aspirantene for kull H-22 er allerede godt i gang på fengselsbetjentutdanningen

Forbundsleder Tor Erik Larsen

I forrige uke avholdt foreningene informasjonsdag for våre nye kollegaer på KRUS. Forbundsleder, Tor Erik Larsen begynte forelesningen med å snurre film fra hverdagen i fengsel for å gi et innblikk i yrket som fengselsbetjent. KY jobber for blant annet å sikre de ansattes arbeidsforhold og sikre at den fysiske og psykiske belastningen blir så lav som mulig.
Det er ingen tvil om at yrket som fengselsbetjent kan være krevende og medføre fysisk og psykisk belastning over tid. For KY som organisasjon er det viktig å vise realiteten i dagens kriminalomsorg, ikke for å skremme men for å forberede aspirantene på hva som kan møte dem. Det er viktig at vi tør å snakke sammen om blant annet helsemessige belastninger.
Tor Erik formidlet viktigheten av å være organisert, forsikre arbeidsforholdet, og ha kjennskap til at fagforeningene jobber for bedre lønn, bedre arbeidsvilkår og trygghet på jobb.


Etter informasjonen i auditoriet stilte vi på stand for å besvare spørsmål fra aspirantene, denne gjengen hadde mange gode spørsmål til oss, men det var et spørsmål som var gjentagende.
Hva er den største forskjellen mellom KY og NFF?

KY (Kriminalomsorgens Yrkesforbund)NFF (Norsk fengsel- og friomsorgsforbund)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Fagpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet (AP)
Partipolitisk uavhengig
Alle forsikringer er frivilligKollektive forsikringer uavhengig livssituasjon
Etter endt pliktår er medlemskontingenten følgende: 1,28 % av grunnlønnenEtter endt pliktår er medlemskontingenten følgende: 1,4 % av grunnlønnen inkl. tillegg opp til 66 000,-

Fra KY møtte forbundsleder Tor Erik, Ina (aspirantansvarlig), Rikke (pliktårsbetjent), Vidar (sentralstyremedlem) og Thomas (leder av hundegruppa på Kroksrud).

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen til KY, og gleder oss til å bli bedre kjent med dere i løpet av aspiranttiden og yrkeskarrieren!