KY-NEI, YS-JA

20. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Etter uravstemningen i YS Stat ga flertallet tilslutning til forhandlingsresultatet. 46,13% av den totale medlemsmassen svarte på avstemningen. Hos både Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Norsk Tollerforbund var det et flertall for nei til resultatet. Hele 88,27% av stemmene fra KY medlemmer viste at medlemmene ikke godtok forhandlingsresultatet.

Av det totale tallet i hele YS Stat var det 72,2% som stemte JA til resultatet. Dette medfører derfor at det ikke blir noen streik i YS Stat.

Les mer her

Pin It

« »