KY ønsker gradert uttak av foreldrepermisjon “på timer”

13. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Det har i lenger tid vært en diskusjon mellom partene sentralt hvordan gradert uttak av foreldrepermisjon skal gjennomføres for turnuspersonell. Saken ble tatt opp på møte mellom partene før jul med resultat at KDI sendte et brev til NAV med ønske om en vurdering av det fremlagte forslaget. Svaret har kommet og NAV mener dette handler om arbeidstid/arbeidstidsordning, noe de ikke har noe med.

Med ordningen som har vært fram til nå mener KY at arbeidstakeren taper permisjonstid som arbeidsgiver samtidig får refundert fra NAV for. KY er av den oppfatning at den beste løsningen vil være å gå tilbake til gradert uttak av foreldrepermisjon på timer (beregnet tid). På den måten vil beregningen bli helt nøyaktig og vil også være fleksibel og tilpasset den enkeltes behov.

KY sendte denne uken et brev til KDI vedrørende saken, og håper vi nå kan finne en god og omforent løsning på saken. KY er klar over at dette er en viktig sak for enkeltmedlemmet og er av stor betydning.

Les brevet sendt til KDI her

Pin It

« »