KYs krav til årets lokale lønnsoppgjør

28. september | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

KY sendte 20. september inn kravene til årets lønnsoppgjør.

LR 21: opprydning av stillingskoder og lønnsplassering.

LR 39: sikre videre lønnsuvikling.

Arbeidsdriften: Utvikle særavtale basert på utdanning.

Fengseslførstebetjenter: Heve minimumsavlønning.

Fengselsoverbetjent: Implementering av stillingskode.

Dette er bare hovedtrekkene, selve kravbrevet ligger vedlagt. I tillegg har vi fremmet mange individuelle krav på vegne av våre medlemmer.

Den videre tidsplanen er som følger:
02. oktober: 1. tilbud fra arbeidsgiver
05. oktober: Tilsvar på arbeidsgivers 1. tilbud.
09. oktober: 2. tilbud fra arbeidsgiver
11. oktober: Tilsvar på arbeidsgivers 2. tilbud.
15. oktober: Forhandlingene starter.
31. oktober: Protokoll underskrives og blir offentliggjort.

For Kriminalomsorgens Yrkeforbund er det et viktig prinsipp at våre medlemmer vet hva vi jobber med, vi velger derfor å publisere vårt krav akkurat som vi gjorde i 2016 og i 2017. Kravet er fremmet på vegne av våre medlemmer og legges derfor ut til våre medlemmer.

Les hele kravbrevet: Kravbrev 2018

 

 

Pin It

« »