KY`s krav til lokale lønnsforhandlinger 2019

28. august | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kriminalomsorgens Yrkesforbund har levert sine krav til KDI i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Forbundsleder Tor Erik Larsen uttaler at forbundets hovedmål er ytterligere lønnstillegg til alle medlemmer og at dette skal oppnås enten i forhandlingene i direktoratet eller ved de delegerte forhandlingene i regionene, på KRUS eller i KDI.

Vi har hatt et relativt godt sentralt resultat med virkning fra 1. mai, men vi har et klart behov for å heve lønnsnivået i Kriminalomsorgen ytterligere.
Våre krav sentralt gjenspeiler et behov for å løfte grupper som er lavtlønte sammenlignet med andre stillingsgrupper i det offentlige og i sammenlignbare tariffområder. Vi har også inne krav for å utligne forskjeller mellom fengsel og friomsorg og krav for å heve minimumsavlønningen i enkelte lavere lederstillinger.

Forbundet har et godt håp om at vi i disse lokale forhandlingene kan sikre et godt resultat for våre medlemmer. Forhandlingene skal være avsluttet senest 31. oktober.

KY sitt krav til lokale lønnsforhandlinger 2019

 

Pin It

« »