KY’s syn på fullmakter og omorganiseringen

27. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Tekst: Knut Are Svenkerudteamwork-1-1236470

KY har et pragmatisk syn på omorganiseringen i Kriminalomsorgen. Vi lever godt med dagens organisasjonsmodell, men vi kan også være med på en to nivå modell.

Det KY mener er viktig er at KDI får fullmakter til å forhandle frem med partene i virksomheten den organisasjonsmodellen som er mest hensiktsmessig i forhold til dagens virkelighet. Spesielt er det Kriminalomsorgens vedvarende mangel på tildeling av midler til drift som tvinger frem dette. Alle er enige om av vi de siste årene har fått reelle kutt i tildelingen. Vi må ta tæring etter næring og gjøre noe som monner.

KY synes det er bedre å ha innflytelse på avgjørelser, enn å få tredd politiske vedtak ned over hodet. F.eks.: Hvis det hadde kommet et politisk vedtak på at vi skulle redusere i ledelse og administrasjon istedenfor vedtaket om å fjerne regionalt nivå, kunne vi i en prosess i medbestemmelse systemet gjøre det på en mye bedre måte enn den situasjonen vi er i nå. Ja, det vil tvinge organisasjonene til å være med på tøffe og upopulære avgjørelser, men det er vi i Kriminalomsorgen som vet best hvordan vår struktur og organisasjon bør se ut.

Hvis det kommer til en diskusjon engang om å flytte fengselsplasser permanent, mener vi også der at det er bedre å sitte nærme beslutningstakerne for mest og best mulig påvirkning. Spesielt når det gjelder en slik avgjørelse vil vi som fagforening ikke kunne mene det som passer alle våre medlemmer, vil vi være med på en kontroversiell avgjørelse. Dette er prisen for å være en organisasjon som tar ansvar.

Det er dessverre ikke slik at Kriminalomsorgen blir et bedre sted å jobbe hvis vi overlater de store og viktige avgjørelsene til Regjering og Storting. KY ønsker å ta ansvar for vår felles fremtid i Kriminalomsorgen. Vi mener at det er gjennom medbestemmelsessystemet KY påvirker beslutninger best. En endring av organisasjonskartet er gjenstand for forhandlinger med organisasjonene, som i neste omgang er underlagt regler for tvisteløsning om vi ikke skulle bli enige.

Tenk om vi i lønnsoppgjøret sa: La politikere bestemme lønna vår, de vet sikkert hvilken lønn som er best for meg. Med våre oppegående medlemmer ville vår forening fort bli historie med en slik holdning.

KY TØR OG VIL VÆRE MED PÅ ALLE STORE OG VIKTIGE AVGJØRELSER FOR KRIMINALOMSORGEN.

 

 

 

Pin It

« »