KYs tillitsvalgte studerer tariffsystemet og personaljuss

9. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Årlig gjennomføres studiet “Tariffsystemet og personaljuss i staten” i regi av YS Stat. KY har 5 deltakere på studiet som gir 15 studiepoeng.

Studiet har vært gjennomført årlig siden 2010 i samarbeid med Høyskolen i Vestfold/Høyskolen i Sør-Øst Norge. Krav for å gå studiet er studiekompetanse og 5 års yrkeserfaring, samt en viss erfaring i organisasjonsarbeid og kunnskap om statlige avtaler som Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er organisert med 3 samlinger, 2 hjemmeoppgaver og eksamen.

Tema på studiet er;

  • Arbeidslivets spilleregler
  • Tjenestetvistloven
  • Samfunnsøkonomi, tariffmessige beregninger
  • Betydningen av rolleforståelse – Hovedavtalen i Staten
  • Hovedtariffavtalen, fellesbestemmelsene
  • Tillitsvalgtes rolle ved omstillinger, forholdet til Arbeidsmiljøloven, Tjenestemannsloven, Forvaltningsloven, hovedtariffavtalen og hovedavtalen
  • Tjenestemannsrett
  • Pensjon
  • IA-avtalen
  • Tillitsvalgtes rolle ved konflikthåndtering

Årets deltakere fra KY er Erling Rafoss, Marit Solheim, Frode Dahl, Moica Dervo og Jørgen Thorp. Siste samling er nå avholdt og studentene er klare for eksamen. Neste studie starter i oktober og søknadsskjema blir sendt ut til lokaltillitsvalgte nå det er klart.

Alle studentene

Daniel Fundingsrud gjennomgår gruppeoppgave

KYs deltakere

 

 

Pin It

« »