Lokale lønnsforhandlinger 2018

20. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Info og kravskjema til lokalt lønnsoppgjør

Lokale lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen skal være gjennomført innen 31.10.2018. Endring i lønn vil være gjeldene fra 01.07.2018. Også i år vil forhandlingene gjennomføres av de sentrale parter. Et lokalt oppgjør på sentralt nivå vil si at KYs forhandlingsutvalg forhandler med arbeidsgiver, representert ved KDI, for alle våre medlemmer.

KYs forhandlingsutvalg består av forhandlingsleder Sven Erik Rath, Regiontillitsvalgt sørvest, Erling Rafoss og Regiontillitsvalgt sør, Kristin Ebbestad.

Forberedende møte til lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres 23.08.2018, i dette møtet vil partene bli enige om eventuelle føringer for årets lokale lønnsoppgjør. Som utgangspunkt for dette lønnsoppgjøret ønsker KY å rydde opp i bruk av stillingskoder i friomsorgen, blant administrative stillinger generelt i Kriminalomsorgen, samt at vi ønsker å prioritere førstelinjetjenesten som jobber med innsatte/ domfelte i fengsel og friomsorg.

KY vil, jfr. KYs lønnspolitikk, utforme gruppekrav og krav om særavtaler. KYs krav vil bli offentliggjort etter at det er levert KDI.

Pottens størrelse er på nåværende tidspunkt ikke utregnet, dette vil følge i informasjonen etter forberedende møte

Det er utarbeidet et standard kravskjema. Skjemaet fylles ut fullstendig og det begrunnes. Det kan være felter du vil lure på, spør din lokale tillitsvalgte eventuelt regiontillitsvalgt.

Kravskjemaet med eventuelle vedlegg skannes og sendes elektronisk til din Regiontillitsvalgt på mail:
Region Sør: Kristin Ebbestad, kristin.ebbestad@kriminalomsorg.no
Region Sørvest: Erling Rafoss, erling.rafoss@kriminalomsorg.no
Region Vest: Gjert Tore Gjertsen, gjert.gjertsen@kriminaomsorg.no
Region Nord: Marianne Volden, marianne.volden@kriminalomsorg.no
Region Øst: Ole Peder Kvitblik, ole.peder.kvitblik@kriminalomsorg.no

Send kopi til din lokale KY-leder og lonn@ky.ys.no.

NB: Medlemmer tilhørende KRUS og KDI sender kravskjema direkte til lonn@ky.ys.no

Regiontillitsvalgte for den regionen du tilhører vil informere om egen frist for når kravet må være de i hende.

Alle krav må være KY sentralt i hende innen 10.september kl. 12.00.
For sent innkomne krav kan risikere å ikke bli behandlet.

Alle kravene som kommer inn til KY region vil bli gjennomgått og prioritert fra 1-5 av KY sine regionale forhandlingsutvalg. Videre blir alle kravene videresendt til KY sentralt for videre behandling før de sendes arbeidsgiver 20. September.

Årets lønnsforhandlinger avsluttes i KDI 15.oktober. Perioden frem til 31.10 brukes til kvalitetssikring av protokoll. Resultatet av oppgjøret vil ikke bli offentlig før protokollen er kvalitetssikret, partene vil sammen bli enige om tidspunkt for offentliggjøring.

Om du skulle ha behov for råd og veiledning, ta kontakt med din lokale eller regionale KY-leder.

Lykke til!

 

Kravskjema

Pin It

« »