Lokale lønnsforhandlinger 2021

Lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger er godt i gang i Kriminalomsorgen. Informasjon om frister for innsendelse av lønnskrav er sendt ut pr. e-post fra regionstillitsvalgte til medlemmene. Vi ber om at dere overholder de frister som er satt.

Fra KY sentralt er forhandlingsutvalget bestående av seniorrådgiver Thomas Lind, Kristin Ebbestad (regionstillitsvalgt i region Sør), og Gjert Tore Gjertsen (regionstillitsvalgt i region Vest).

De regionale forhandlingsutvalgene skal møtes 23.- 24. september og 29. september kl. 12.00 er det felles kravfrist og kravlevering for partene. Utsendelse av første tilbud for 2.5.1 krav fra arbeidsgiver vil skje 15. oktober kl. 10.00.

Vedlagt finner dere nyttige dokumenter tilhørende lokale lønnsforhandlinger 2021. Disse er også tilgjengelig i Kriminalomsorgens elektroniske personalhåndbok samt på intranett.

KY vil oppdatere medlemmene senere bak innloggingsmuren.