Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2021

Forbundet er tilfreds med resultatet, som sikrer en god andel til de store gruppene i etaten

Torsdag 28. oktober kom Kriminalomsorgens Yrkesforbund og de andre forhandlingsberettigede organisasjonene i Kriminalomsorgen til enighet i de lokale lønnsforhandlingene.

Resultatet av forhandlingene for gruppene fremkommer av oversikten nedenfor.

LR 39: 0264 fengselsbetjent 0275 verksbetjenterAlternativ 9 ved 10 år Lønnstrinn 48 ved 16 år Lønnstrinn 49 ved 20 år Lønnstrinn 50 ved 24 år Lønnstrinn 53 ved 28 år Lønnstrinn 54 ved 34 år
1408 FørstekonsulentAlle gis 1 lønnstrinn Lønnstrinn 58 ved 16 år
1065 KonsulentAlle gis 1 lønnstrinn
1415 VerksmesterAlle gis 2 lønnstrinn
0265 FengselsførstebetjentAlle gis 1 lønnstrinn
0808 Miljøterapeut ved Kriminalomsorgens transporttjeneste (KTT)1 lønnstrinn til alle uten etatsutdanning 2 lønnstrinn til alle med etatsutdanning

Forhandlingsleder Thomas Lind uttrykker at forhandlingene var konstruktive og gode. Forhandlingene fant sted over tre dager i forrige uke og partene kom til enighet i god tid innen fristen. Vi møtte stor forståelse for våre primærkrav innen de fleste grupper, men vi hadde selvfølgelig ønsket et enda bedre resultat for noen av gruppene, sier Lind om resultatet for fengselsbetjenter, verksbetjenter, fengselsførstebetjenter, miljøterapeuter i transporttjenesten, konsulenter, førstekonsulenter og verksmestere. Enkelte grupper klarte ikke partene å enes om lønnstillegg for, men her har enkelte ansatte likevel fått lønnsøkning som følge av forhandlinger om individuelle tillegg.

Lønnsøkning som følge av forhandlingene har virkningstidspunkt 1. juli. Ny lønn vil fremkomme fra desember måned. På samme lønnskjøring vil det gis etterbetaling for perioden juli – november.

For mer informasjon om lønnsoppgjøret kan forbundskontoret kontaktes.