Lønnsoppgjøret 2020 er i gang i Staten

YS-delegasjonen i statsoppgjøret. F.v. Pål N Arnesen, Jens Jahren, Tore Leirfall og Unn Kristin Olsen Foto: Vetle Daler

Pressemelding YS Stat: Rom for reallønnsvekst også i år

YS Stat krever reallønnsvekst for alle statsansatte når årets lønnsoppgjør i staten starter tirsdag.
– Det er mindre å forhandle om enn det vi har vært vant til de siste årene, men jeg er optimistisk til at vi skal få til dette, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. 

Dette er kravene: 
• Reallønnsvekst
• Lønnstillegg gis som sentralt, generelt tillegg til alle
• Arbeidet med kompetanseløft for statsansatte videreføres

Til tross for at rammen fra frontfaget ble 1,7 prosent i år, mener Arnesen det er rom for reallønnsvekst for YS-medlemmene i staten.
– Det er mindre å forhandle om enn det vi har vært vant til de siste årene, men jeg er optimistisk til at vi skal få til dette, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Han sier at YS stat ikke ønsker penger til lokale forhandlinger i år.
– Ut fra situasjonen vi er oppe i, ønsker vi ikke å fordele penger ut til lokale forhandlinger. Både korona og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Arnesen.

YS Stat er også opptatt av kompetanseutvikling for de ansatte.
– Det er i tidligere forhandlinger blitt opprettet arbeidsgrupper som har jobbet med dette, og dette vi forventer at anbefalingene fra gruppene blir tema under forhandlingene. Det må stilles sterkere krav til statlige virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling, sier han.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Skatteetatens Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.


Forhandlingene i staten skal være avsluttet innen 15. september.
YS Stat tar forbehold om nye og endrede krav under forhandlingene.

Kontaktpersoner:

Pål N Arnesen
Leder YS Stat​​​​​​​
Telefon 916 38 608​​​​​​​
pal.arnesen@ys.no

​​​​​Vetle Daler
Pressekontakt
Telefon 924 05 391
vetle.daler@parat.com