Lønnsoppgjøret i Staten er i gang

Vi kan ikke akseptere nok et år med reallønnsnedgang. Våre medlemmer er med på å få samfunnet til å fungere. Vi forventer derfor at staten gir oss betalt for innsatsen, sier Larsen.

I en kommentar sier forbundsleder Tor Erik Larsen at de siste par årene har vist at KYs medlemmer og Kriminalomsorgens ansatte er blant samfunnets viktigste arbeidstakergrupper. Likevel er de blant dem som har opplevd størst nedgang i kjøpekraft det siste året. Sammenlignet med andre tariffområder har vi dessuten opplevd at vi sakker akterut. Noe av dette tapet må nå kompenseres.

– Norsk økonomi går veldig bra, men våre medlemmer opplever en mer anstrengt økonomisk situasjon privat på grunn av prisveksten og rentehevingene. Dette må medføre et vesentlig løft i det forestående oppgjøret, sier KYs seniorrådgiver Thomas Lind. Statstjenestemenn har akseptert lavere lønn mot tryggere ansettelses- og pensjonsvilkår. Dette er i ferd med å endres og staten må derfor akseptere et høyere krav fra de ansattes organisasjoner. I dette oppgjøret må staten vise at den verdsetter sine høyt kompetente ansatte.

Statens personaldirektør Gisle Norheim uttalte i forbindelse med kravoverleveringen at de ansatte skal sikres opprettholdt kjøpekraft og at det er viktig for staten å beholde kompetente medarbeidere.

Forbundsleder Tor Erik Larsen viser til at de ansatte er Kriminalomsorgens viktigste ressurs for måloppnåelse.

– Vi kan ikke akseptere nok et år med reallønnsnedgang. Våre medlemmer er med på å få samfunnet til å fungere. Vi forventer derfor at staten gir oss betalt for innsatsen, sier Larsen.

Oppgjøret i staten har frist ved midnatt lørdag 30. april. Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, vil det bli gjennomført mekling med mål om et resultat for å unngå konflikt og streik.