Lønnsoppgjøret i Staten i havn 18 timer på overtid

Forbundsleder KY

Foto: Frode Sunde / TV 2 Medlem av forhandlingsdelegasjonen til YS Stat, forbundsleder Tor Erik Larsen

Vi aksepterer en ramme på 3,84 prosent, som er litt mer enn det partene ble enige om i frontfaget, sier Tor Erik Larsen, forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund og medlem av forhandlingsdelegasjonen til YS Stat.

YS Stat og de andre hovedsammenslutningene kom tirsdag til enighet med Staten i årets hovedoppgjør. Det var først langt på overtid i meklingen at partene kunne enes om en forhandlingsløsning.

Partene er enige om at det gis et generelt tillegg i årslønnen på 10 000 kroner til alle statsansatte med lønnstrinnene 19 til og med 64. Ansatte plassert i lønnstrinn 65 eller høyere får en lønnsvekst på 1,7 %.  Dette tillegget gis med virkning fra 1. mai. Dessuten skal det forhandles om lokale tillegg i Kriminalomsorgen. De lokale lønnsforhandlingene finner sted til høsten.

En stor utfordring under forhandlingene har vært innføringen av et nytt lønnssystem for statens ansatte. Likevel var det den generelle rammen for oppgjøret og det umiddelbare økonomiske resultatet som viste seg å være punktet som gjorde at partene måtte mekle hele 18 timer på overtid. Meklingsresultatet innebærer at vi har fått en ny hovedtariffavtale i staten for de neste to årene.

KY kommer tilbake med mer om lønnsoppgjøret.