Hvorfor være organisert i KY?

Som medlem i en fagforening er de viktigste fordelene det at man har en talsperson på alle nivåer i organisasjonen som jobber for å ivareta medlemmene og påse av lover og regler følges. Tillitsvalgte skal også være en informasjonskanal vedrørende lokale avtaler og lovverket generelt.

I tillegg vil man ha en ekstra støtte dersom man opplever problemer på arbeidsplassen. De tillitsvalgte kan bidra som støttepersoner og rådgivere. Ved tyngre personalsaker vil KY tilknytte seg nødvendig kompetanse og bistand som har kunnskap på det aktuelle området. KY gjør det på denne måten da det ikke er behov for jurister ansatt på heltid.

fordelsavtaler

 

 

 

 

studiefond

Ved å være medlem i KY har du:

 

Kontingent:

 

Aspirant:

 

Mange er opptatt av fordelsavtaler når man er medlem et sted. Her finner du en oversikt over fordelsavtaler som KY medlem.