Mellomoppgjøret i havn – forbundslederen middels fornøyd

Lønnsoppgjøret i staten kom i mål mange timer på overtid etter mekling i går. Forbundsleder Tor Erik Larsen er sånn passe fornøyd med oppgjøret for våre medlemmer.

2021 er et mellomoppgjør og kommer dessuten i nok et veldig spesielt år for norsk arbeidsliv. Med den bakgrunnen er resultatet av oppgjøret noe vi får være fornøyde med, men vi skulle gjerne sett et høyere generelt tillegg, uttaler en sliten forbundsleder etter at oppgjøret er landet.

Løsningen i forhandlingene medfører et generelt tillegg på rundt 9 000 kroner for de fleste av våre medlemmer. Siden forhandlingsresultatet preges av en såkalt likelønnsprofil er det en høyere lønnstildeling i midten av statens lønnstabell, særlig gir dette et godt utslag for arbeidstakere med avlønning rundt lønnstrinn 50. Dette gjør at statsansatte i lavere lederstillinger og høyere saksbehandlerstillinger ikke er tilgodesett med et like høyt tillegg som ansatte i de store gruppene, som f.eks. fengsels- og verksbetjenter, uttaler forbundets seniorrådgiver Thomas Lind.

Lind sier videre at dette er et relativt tradisjonelt virkemiddel i tariffoppgjør. For våre medlemmer gir oppgjøret – hvis en også tar med at det skal gjennomføres såkalte lokale forhandlinger – at reallønnsvekst trolig ivaretas for de aller fleste. Dette har vært et viktig krav i mellomoppgjøret. Et krav som også har vært vanskelig for staten å akseptere på grunn av den pågående pandemien og de utfordringer dette innebærer for statsfinansene.

Tor Erik Larsen presiserer også at lønnsoppgjøret ikke er ferdig nå som det generelle tillegget er avklart. De lokale forhandlinger skal gjennomføres i løpet av høsten. Disse forhandlingene er viktige for å sikre at alle medlemmer får en god og riktig lønnsutvikling. Vi vil nå fremover utarbeide forbundets krav til de lokale forhandlingene i samarbeid med våre regionale forhandlingsutvalg.

I de lokale forhandlingene i 2019 gikk KY til brudd. Forhandlingsresultatet ble endelig først etter behandling i Statens lønnsutvalg og selv om vi ikke fikk medhold i den behandlingen fikk vi likevel til et relativt godt resultat for våre medlemmer. Denne gangen er det også en større avsetning med midler til forhandlingene. Forbundslederen har derfor et godt håp om at vi ved disse lokale forhandlingene kan sikre et godt resultat for våre medlemsgrupper.