Møte med Justisministeren

28. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Mandag 27.11.17 var KY, NFF, UNIO og SHVO på møte med Justisminister Amundsen.

Mange temaer ble belyst, og vi fikk fram vårt budskap om hvordan dagens budsjett påvirker Kriminalomsorgen – det er ingen sammenheng mellom krav og midler. Vi fikk gjort Statsråden oppmerksom på noen saker han sier han ikke var klar over, som praksisen rundt midlertidige ansatte og problemer forbundet med yrkesskadeerstatning.

Statsråden sier at endringer skal skje på faglig grunnlag, ikke pga økonomi. Han er fornøyd med at belegget er lavt, slik at det er muligheter for vedlikehold og bedre tid til oppfølging av innsatte. Det satses på å videreføre Norgerhaven til september 2019. Det er tenkt at omorganiseringen av Kriminalomsorgen skal avklares så snart som mulig.

Dagsorden:
1. Budsjett
a) ABE-reformen – konsekvenser
b) Friomsorgens arbeid opp mot konfliktrådet
c) IKT satsning – overskridelser i budsjettene for 2018 og 2019 – konsekvensene ved senere nedtrekk?
d) Diverse bekymringer rundt budsjett 2018
e) Budsjetterte driftsmidler til Eidsberg, Ullersmo og Evje
2. Nederlandavtalen
3. Er aktivisering av innsatte det samme som sysselsetting?
4. Utdanning, pliktårsbetjenter – mange utdannes til ledighet
5. DIFI rapporten – omorganisering
6. Vold- og trusler
7. Sammenslåing og samarbeid med Politihøgskolen
8. Forskning i kriminalomsorgen

 

 

Pin It

« »