Nå avsluttes straks de lokale lønnsforhandlingene

I dag starter siste del av de lokale lønnsforhandlingene for Kriminalomsorgen

KYs forhandlingsdelegasjon
Fra venstre, Kristin Ebbestad, Thomas Lind og Gjert Tore Gjertsen

Vi nærmer oss en helhetlig løsning på forhandlingene som startet allerede i august med forberedende møter og innledende forhandlinger. For en drøy måned siden ble det også oppnådd enighet mellom partene i spørsmålet om lokal lønnsutvikling for Kriminalomsorgens store grupper og nå gjenstår behandlingen av individuelle krav.

– Jeg har et godt håp om å komme greit i havn med disse forhandlingene sier Thomas Lind, som er KYs forhandlingsleder under 2.5.1 forhandlingene for andre året på rad. Vi har, når vi tar den totale rammen for oppgjøret i betraktning, landet en god løsning for gruppene. Noen vil være veldig godt fornøyd, mens andre naturlig nok vil være skuffet. Det er dessverre en konsekvens av lønnsforhandlingenes oppbygning og praktiske innretning at noen medlemmer vil oppnå mer enn andre som følge av et lønnsoppgjør.

Resultatet av forhandlingene for de store gruppene har altså vært klart en stund, men siden gruppeforhandlingene og de individuelle forhandlingene samlet sett utgjør de lokale lønnsforhandlingene etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1 må vi vente til hele forhandlingsprosessen er avsluttet.

– Jeg skulle ønske vi allerede hadde kunnet offentliggjøre resultatet av gruppeforhandlingene, men vi må dessverre vente til utfallet av den individuelle kravbehandlingen er en endelig klart. Dersom partene oppnår enighet i løpet av de kommende dagene, vil resultatet av de lokale lønnsforhandlingene bli kjent i begynnelsen av neste uke.

– Forbundets medlemmer vil kjenne igjen våre krav i resultatet av gruppeforhandlingene, men det er viktig for forbundet å få gjennomslag også for en del individuelle krav. Dette gjelder både krav av prinsipiell art, men også krav som kan sikre en enhetlig lønnspolitikk i Kriminalomsorgen.