Nattevakt ved overgang til vintertid – kompensasjon

27. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Hvert eneste år er det usikkerhet om hvordan overgangen til vintertid skal kompenseres.
Her er det som er avtalt:

Veileder i arbeidstidsregulering for turnuspersonell i Kriminalomsorgen:

“4.13 Sommer/vintertid
Ved overgang til sommertid skal det trekkes en time variable tillegg (det gis variable tillegg for faktisk arbeidet tid). Timebetalte gis betaling og variable tillegg for faktisk arbeidet tid.

Ved overgang til vintertid legges faktisk arbeidet tid til grunn på samme måte ved beregning av variable tillegg. Det utbetales overtidsgodtgjøring for forlengelsen av vakten.

Det forutsettes at den siste tjenestetimen i vakten blir beregningsgrunnlaget for godtgjørelsene. Timebetalte gis betaling og variable tillegg for faktisk arbeidet tid.”

 

Hele veilederen finner du i Kunnskapsdatabasen

Pin It

« »