Ny hovedavtale i staten

9. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

HovedavtalenYS STAT har sendt ut følgende informasjon om den nye hovedavtalen i staten; 

“Ny hovedavtale i staten er inngått for perioden 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.

Vi har gjort strukturelle og språklige endringer. Målsettingen med revisjonen er å gjøre avtalen mer brukervennlig og på den måten gi partene i den enkelte statlige virksomhet et bedre samarbeidsgrunnlag. Partene er enige om det i ny revidert hovedavtale ikke er gjort endringer i hovedavtalens materielle innhold.

Det fremgår av protokollen at tilpasningsavtalen i den enkelte virksomhet kan videreføres, men slik at henvisningene endres i henhold til hovedavtalens nye struktur, og at utløpsdato settes til 31. desember 2019.

For å lette overgangen til ny struktur er det utarbeidet et avtalespeil mellom gamle og nye bestemmelser.”

I praksis betyr dette blant annet følgende; 

Hjemmelsgrunnlaget for tjenestefri for deltakelse på styremøter og andre møter i kraft av vervet er nå Hovedavtalen § 39 nr. 1, mot den tidligere Hovedavtalens § 34 nr. 1.

I de tilfeller det søkes om tjenestefri for å delta på konferanser eller kurs i regi av forbundet, hovedsammenslutningen eller hovedorganisasjonen er hjemmelsgrunnlaget nå Hovedavtalen § 39 nr. 2, mot den tidligere Hovedavtalens § 34 nr. 2.

Legg også merke til at ordinære medlemmer (ikke tillitsvalgte) søker om tjenestefri etter Hovedavtalen § 40 ved deltakelse på kurs, mot den tidligere Hovedavtalens § 34 nr. 5. Denne deltakelsen er fremdeles kvotebelagt med inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår.

Møter med arbeidsgiver, den tidligere Hovedavtalens § 33, er som det vil fremgå av ny avtaletekst nå Hovedavtalen § 38.

 

Avtalespeil for hovedavtalen

Hovedavtalen

Protokoll, ny hovedavtale

 

 

 

Pin It

« »