Ny organisering – enhetsmodellen

29. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Denne uken la Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fram sitt arbeid i forbindelse med oppdraget fra Justisdepartementet (JD) om å videreutvikle og tydeliggjøre enhetsmodellen. 

Det foreslås å samle/skille ut 3 spesialenheter/ spesialområder:

 • Forvaring (Ila)
 • Kvinneenhet (Bredtveit, Ravneberget og Sandefjord)
 • Fengsel for utenlandske innsatte (Kongsvinger, Ullersmo, Norgerhaven)

I tillegg foreslår KDI at resterende enheter slås sammen/ fordeles til 11 enheter sett opp mot fylker:

 • Kriminalomsorgen Troms og Finnmark
 • Kriminalomsorgen Nordland
 • Kriminalomsorgen Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
 • Kriminalomsorgen Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane)
 • Kriminalomsorgen Sørvest (Rogaland)
 • Kriminalomsorgen Agder
 • Kriminalomsorgen Sørøst (Vestfold og Telemark)
 • Kriminalomsorgen Buskerud
 • Kriminalomsorgen Østfold
 • Kriminalomsorgen Oslo og Akershus
 • Kriminalomsorgen Innlandet (Hedmark og Oppland)

KDI foreslår videre at Dokumentsenteret i Sandnes blir underlagt KDI, men beholder sin lokalisering.

For Hundetjenesten foreslås det at ledelsesansvaret for tjenesten legges til KDI, men at opplæring/ godkjenning/ regodkjenning legges til KRUS. Hundeførerne foreslås likevel plassert i samlokalisering med aktuelle enheter/ avdelinger.

Når det gjelder Transporttjenesten foreslås det fortsatt å ha desentraliserte transportbaser, i tilknytning til nye enheter. Ved eventuell full utrulling av transport, foreslås det at ledelsesansvaret legges til KDI, mens personalansvaret må ivaretas lokalt for å ivareta god personaloppfølging.

enhetsmodellen

Organisering-enhetsmodellen.pdf

Dette er ikke noe som er endelig besluttet ennå – kun en utredning fra direktoratet. Nå er det opp til Stortinget å beslutte om det blir en endring eller ikke.

Her finner du også utredningen av både enhets- og sentermodellen fra 2014:

omorg

Organisering av Kriminalomsorgen

Pin It

« »