Nye plasser, men en tøff tid for Kriminalomsorgen

7. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Skjermbilde 2015-10-07 10.22.25

I dag klokken 10.00 ble forslag til statsbudsjett for 2016 lagt fram. Forslaget fra regjeringen inneholder blant annet penger til opprettelse av nye fengselsplasser.

Ut fra tabellene kan det se ut som driftsbudsjettet er styrket. Til tross for bevilgningene, blir det samtidig økte krav og innsparinger som koster penger. Forbundslederen trekker fram to ting som spesielt kritikkverdig;

 • En rekordhøy kapasitetsutnyttelse og samtidig videreføres dublering på 50 plasser
 • Viderefører et ytterligere trekk til avbyråkratisering og effektivisering.

I tillegg sier forslaget at Oslo fengsel avd. A skal legges ned når Eidsberg og Ullersmo er ferdig. I tillegg skal skal driften ved Arendal fengsel avd. Håvet og Kleivgrend flyttes til evje.

Kriminalomsorgen går en tøff tid i møte. Dette budsjettforslaget vil styrke ressursfattigdommen i Kriminalomsorgen og ytterligere forverre balansen i straffesakskjeden. Nå skal vi sammen med de regiontillitsvalgte og KDI analysere konsekvensene for Kriminalomsorgen og vil etter det komme med ytterligere kommentarer.

Nederst på siden finner dere linker til diverse aktuelle dokumenter vedrørende dette. 


Utdrag fra kapittelet; Mål og tiltak

Målene som ble fastsatt på bakgrunn av de politiske ambisjonene og utfordringene for straffesakskjeden i 2015 videreføres i 2016:

 • Redusere alvorlig kriminalitet
 • Styrke forebyggingen av kriminalitet
 • En mer effektiv straffesakskjede.

Redusert kriminalitet vil spare samfunnet for store menneskelige og økonomiske kostnader. Kriminalitetsforebygging bidrar til færre lovbrudd, færre ofre for kriminalitet og gir mindre total ressursbruk utover i straffesakskjeden. Tidlig innsats og forebygging er en god investering. Innsatsen må både rettes inn mot allmennheten samt individer og grupper som enten har utviklet et kriminelt atferdsmønster, eller som står i fare for å gjøre det. Et godt tverrsektorielt samarbeid sikrer tidlig innsats og oppfølging.

Regjeringen oppgir blant annet følgende strategier og tiltak for Kriminalomsorgen:

 • Øke bevilgningen med 270 mill. kroner til leie av fengselskapasitet i Nederland
 • Øke bevilgningen med 212,8 mill. kroner til utvidelse av Ullersmo fengsel med 96 plasser
 • Øke bevilgningen med 193,6 mill. kroner til utvidelse av Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg med 85 plasser
 • Øke bevilgningen med 30 mill. kroner til etablering av landsdekkende og permanent narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Videreføre bevilgningen på 50 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengslene
 • Øke bevilgningen med 120 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold knyttet til Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting, herunder 50 mill. kroner til vedlikehold av Åna og Bergen fengsel
 • Videreføre bevilgningen på 10 mill. kroner til tilbud til psykisk syke ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
 • Øke bevilgningen med 3 mill. kroner til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen
 • Øke bevilgningen med 6,6 mill. kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå
 • Øke bevilgningen med 6,3 mill. kroner til drift av ungdomsenhet på Østlandet.

 

Les mer her:

Hele budsjettforslaget for Kriminalomsorgen

Regjeringens side vedrørende statsbudsjettet for justissektoren

Regjeringens oversikt over statsbudsjettet, fordelt på departement

Budsjettforslaget for justissektoren

Pin It

« »