Nyhetsoppslag Aftenposten

Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten

Det siste halvannet året har Bastøy gått gjennom en stor omstilling. I fjor fikk ledelsen i regionen et anonymt varsel om kritikkverdige forhold i fengselet.

Kriminalomsorgen har tatt varslene på alvor, og satte i gang et arbeid i henhold til kriminalomsorgens varslingsrutiner. De anonyme varslene er behandlet i varslingsutvalget til Kriminalomsorgsdirektoratet. Varslingsutvalget i Kriminalomsorgsdirektoratet har konkludert med at det ikke er fremkommet kritikkverdige forhold.

Til Aftenposten skriver lederne i de to fagforeningene på Bastøy, Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, i en felles uttalelse at de opplever at dette har vært – og er – en krevende prosess for alle parter.

De er glade for at saken er blitt tatt tak i og opplever håndteringen som ryddig og strukturert. De skriver at de har tro på at «vi sammen skal komme frem til gode løsninger og ønsker det beste for arbeidsplassen vår».

Aftenposten 25. januar 2022

KYs forbundsleder Tor Erik Larsen kjenner til saken ved Bastøy fengsel, og at Aftenposten omtaler den. KY sentralt har tillit til arbeidet som som er blitt gjort og som gjøres av partene regionalt og lokalt. Utover dette har Larsen ingen kommentar.