Nytt år og nye fordeler

I tråd med Norges banks siste rentejustering før jul så følger bankene etter og justerer sine renter – det medfører nye rentesatser også hos våre medlemsfordeler i Nordea.

Nordea har nedjustert sin varslede renteøkning og her kan du nå få lån innenfor 50 % til 3,94 % mens unglån er satt til 3,84 %. Merk at også renten på sparekonto også øker og i Nordea sitt tilfelle er denne nå på 2,6 %.

De nye rentevilkårene i Nordea er gjeldende fra 15. februar 2023.