Oda har besluttet å si opp avtalen med YS Fordel

Fra og med 1.1.22 har vi ingen fordelsavtale med Oda da de har besluttet å si opp avtalen med YS-fordel. Vi beklager dette veldig.

I forbindelse med den nye pris-strategien har styret i Oda besluttet at vi ikke skal ha rabattavtaler for spesifikke partnere. En del av den nye strategien, er at alle kunder av Oda skal ha lavest mulig pris, og gjør derfor at vi er nødt til å avslutte dette samarbeidet. Med 3 måneders oppsigelse, vil det si at vi tar avtalen løpe som den er nå ut 2021, og avvikler fra og med 1.1.2022.