Oppdragsbrev om oppfølging av Difi-rapporten

15. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KDI har mottatt et oppdragsbrev fra Justisdepartementet. På bakgrunn av Difi-rapporten ber departementet om at KDI gir sin beskrivelse av den organisasjonsmodellen som etter direktoratets vurdering best vil oppfylle målene beskrevet nedenfor, med tilhørende gevinstrealiseringsplan.

Les brevet i sin helhet: Oppdragsbrev KDI – oppfølging Difi-rapporten

Pin It

« »