Pappa i fengsel

Pappa i fengsel

Charlotte Munthe jobber til daglig som fengselsbetjent

I mangel av litteratur for barn som pårørende til innsatte bestemte hun seg for å ta saken i egne hender. Pappa i fengsel er en bokserie for de aller minste. Bokserien handler om Martin som får livet sitt endret når pappaen hans blir innsatt i fengsel. Bøkene følger Martin som pårørende fra soningsstart og fram til soningsslutt.

Pappa i fengsel er samtidig påtenkt de voksne, som en støtte til å kunne starte dialog med barnet. Bøkene kan være til hjelp i en situasjon de aller fleste ikke kjenner til, men som rammer mange. Det finnes mye feilaktig informasjon rundt soning fra for eksempel film og TV, både hos voksne og barn. Ved å fjerne fordommer og villedende informasjon, kan bøkene øke kunnskapen rundt temaet og gjøre oss til bedre medmennesker i en utfordrende periode i andres liv.

Charlotte luftet ideen for mange forlag, men måtte til slutt ta saken i egne hender ved hjelp av Lions, Røde kors, og en innsamlingsaksjon spleis.
Vi er stolte av bokprosjektet til Charlotte som er en høyst etterlengtet bokserie til hjelp for barn, ansatte i barnehage og skole, barneansvarlig i fengsel og generelt til pårørende.

Les mer om bokprosjektet her