Påskehilsen/ info fra forbundsleder

Det ser ut til å bli en tøff påske for mange av medlemmene våre, som fryktet. Det er større smitteutbrudd både på Romerike fengsel, samt Halden fengsel. Begge enhetene har massiv bruk av karantene og isolasjon, og bemanningen som er igjen nærmer seg kritisk lav. Vi vil berømme de ansatte for innsatsen. Vi får meldinger fra flere i karantene, som sliter, fordi de ønsker å bidra. Våre lokaltillitsvalgte bidrar til gode løsninger, og er hyppig involvert i møter, og prosesser.

I Halden fengsel valgte dessverre fengselsleder lokalavisen som talerør for å varsle om innføring av beredskapsturnus. Dette er ikke greit, og ky har påtalt dette både lokalt og ovenfor regionsdirektøren. Vi håper at fengselsleder får god veiledning, slik  at dette ikke  gjentar seg i fremtiden.

Har du spørsmål til rettigheter rundt turnus, spør lokaltillitsvalgte, eller regionstillitsvalgte. Eller for generelle spørsmål bruk kommentarfeltet under her.

Ky vil berømme KDI for initiativet rundt å sende forespørsel til FHI om å prioritere kriminalomsorgen i vaksinasjonskøen. FHI, på sin side svarte ut dette med at det ikke lot seg gjennomføre. KDI har derfor rettet en enda tydeligere forespørsel til Helsedirektoratet.

Et mulig scenario er faktisk å måtte løslate innsatte, hvis situasjonen blir for kritisk. Er samfunnet vårt tjent med masseløslatelser under en pandemi?

Ta vare på hverandre, bidra til smittesporing, avstand og håndhygiene! Husk å ta pauser, og få inn nok mat og drikke!

God påske! ?

Med vennlig hilsen

Tor Erik Larsen
Forbundsleder