Pliktårsfordelingen er klar

6. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Fredag 30. juni ble pliktårsfordelingen fra 1.12.17 drøftet mellom de sentrale partene i Kriminalomsorgen. At det er en drøfting vil si at man skal lytte til partenes innspill, eventuelt diskutere saken, og gi partene reell påvirkning på resultatet. I drøftinger vil det likevel være arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten og ansvaret. En slik drøfting av pliktårsfordelingen skal gjøres på alle enheter og i alle regioner i forkant, slik at de sentrale partene kan ha et best mulig beslutningsgrunnlag.

Region Sør skal få skryt for sitt gode arbeid i denne saken, og de leverte et godt forberedt og begrunnet innspill, noe som også resulterte i at de fikk tildelt de pliktårsbetjentene de mente de kunne ivareta. Dessverre hadde ikke resten av arbeidsgiverene i Kriminalomsorgen gjort den samme gode jobben lokalt og regionalt.

KY sentralt uttrykte i møtet stor bekymring rundt at Oslo fengsel tildeles pliktårsbetjenter etter prosessen de har vært gjennom med nedleggelse av avdeling A og dermed tvangsflytting av tilsatte. KY mener at alle som er tvangsflyttet burde fått muligheten til å komme tilbake til Oslo fengsel før man tilsetter nye, med tanke på den korte tiden som har gått. KY klarte dessverre ikke å få påvirket dette.

Nå er fordelingen gjort, og det aller viktigste nå blir å ønske alle de ferske fengselsbetjentene velkommen ut til enhetene. Husk at disse har ønsket seg til yrket og til den enkelte enhet. De er kollegaer og vi må gjøre det vi kan for å gi de en god opplevelse.

Fordeling av pliktårsbetjenter 2017/2018

Regionene har ikke har anledning til å foreta ny omfordeling uten at dette tas opp med KDI først.

Region øst 66
Oslo fengsel 10
Bredtvedt 1
Indre Østfold 11
Ravneberget 2
Halden 14
Ila 6
Ullersmo 17
Kongsvinger 3
Hedmark fengsel 2
     
Region sør 25
Ringerike fengsel 11
Drammen 1
Søndre Vestfold 2
Telemark 1
Bastøy 1
Transporttjenesten 5
Buskerud friomsorg (EK) 2
Vestfold/Telemark friomsorg (EK) 2
     
Region sørvest 18
Åna fengsel 3
Stavanger 2
Haugesund 1
Sandeid 1
Kristiansand fengsel 2
Arendal 3
Rogaland friomsorg (EK) 3
Agder friomsorgkontor (EK) 3
   
Region vest 25
Lyderhorn overgangsbolig 1
Bergen 11
Vik 2
Ålesund 1
Hustad 4
Bjørgvin 4
Hordaland friomsorg (EK) 1
Møre og Romsdal friomsorg (EK) 1
       
Region nord 34
Trondheim 13
Bodø fengsel 3
Mosjøen 2
Tromsø 10
Vadsø 3
Verdal fengsel 2
Nordland friomsorgskontor (EK) 1

 

 

Pin It

« »