Pressemelding 11.01.19

11. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Nei til budsjettkutt!

Statsbudsjettet for 2019 fører til nedleggelse av fengselsplasser og at hundrevis av ansatte kan miste jobben. På Facebook (04.01.2019) protesterer tillitsvalgt Vidar Torvik i Kriminalomsorgens Yrkesforbund mot budsjettet. Etter få dager har FB-posten nådd flere enn 26.000 personer og har fått 176 delinger. 

Forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener at kriminalomsorgen trenger økt innsats og mer ressurser, i stedet for budsjettkutt. Svenkerud håper regjeringen gjør nødvendige endringer i revidert budsjett til våren. 
–  Vi trenger et løft i kriminalomsorgen om de ansatte skal kunne fortsette å arbeide for et trygt samfunn, sier Svenkerud. 

Kriminalomsorgen angår oss alle.
– Hele samfunnet er opptatt av sikkerhet, gode og behandlende soningsforhold, slik at kriminelle kan bli lovlydige. Facebook-posten er et levende bevis på at kriminalomsorgen er viktig og engasjerer ikke kun personer som arbeider i kriminalomsorgen. Dagens statsbudsjett utfordrer norsk sikkerhet. Nå må regjeringen se på hvilke konsekvenser et budsjettkutt har for kriminalomsorgen, sier Svenkerud. 

Pin It

« »