Pressemelding brudd i lønnsoppgjøret i staten

30. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Staten kom ikke organisasjonene i møte på pensjon.

Det er brudd i lønnsoppgjøret i staten og oppgjøret går nå til mekling.
– Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat.

YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende, noe som særlig berører de som jobber skift/turnus.
– Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP (avtalefestet pensjon), sier Arnesen.

– Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være samme regler i hele offentlig sektor, påpeker han.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren 21. – 23. mai. YS Stat bringer også med seg lønnskrav inn i meklingen. Hvis partene ikke blir enige i meklingen, blir det streik i staten fra 24. mai.

 

 

 

 

 

Pin It

« »