Pressemelding: YS Stat med tydelige krav om lønn og pensjon

23. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

YS Stat krever betydelig økning i lønn for alle statsansatte når årets lønnsoppgjør starter tirsdag.

Dette er kravene:
• Betydelig reallønnsvekst for de statsansatte
• All lønn må være pensjonsgivende
– Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Staten kommer ut med en mindrelønnsutvikling i forhold til lønnsveksten i Norge i fjor, og YS Stat krever at dette blir kompensert i år.
Det skal også forhandles om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget, først og fremst for den nye offentlige pensjonsordningen som trer i kraft 1.1.2020.
I dagens statlige tariffavtale gir ikke variable tillegg utover kr 66 000,- noen pensjonsopptjening.
Kommunal sektor har ikke slike begrensinger.

– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, sier Pål N Arnesen.
YS Stat krever også bedre statistikk for lønn og lønnsutvikling i staten.
– Slik det er i dag er ikke statistikk- og datagrunnlaget i staten godt nok, og dette gjør også arbeidet med å innføre et nytt og modernisert lønnssystem i staten umulig, sier Arnesen.

Pin It

« »